WBIJANIE ŚCIANEK SZCZELNYCH I PALI

Dużą rolę przy fundamentowaniu budów odgrywa wbijanie stalowych pali kształtowników grodzicowych, wbudowanych na stało lub z następnym wyciągnięciem.

Pale kształtowników grodzicowych wszystkich dostępnych typów w ramach UE wbijamy do długości 16 m (maksymalna długość jest zależna od warunków geologicznych). Ściany grodzicowe realizujemy włącznie ram, które zabezpieczają rozkład obciążenia. Tą skomplikowaną czynność potrafimy wykonywać nawet w bliskości istniejących obiektów dzięki sposobu wbijania z wielką częstotliwością.