NASZE USŁUGI

  • BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE I HYDROTECHNICZNE – Specjalizujemy się m.in. w: pogrążaniu ścianek szczelnych; palowaniu; budowie nabrzeży, umocnień brzegowych i infrastruktury portowej; budowie i modernizacji wałów przeciwpowodziowych i grobli; budowie dróg i placów składowych. Posiadamy wibromłoty MOVAX z bocznym uchwytem umożliwiające bezproblemowe pogrążanie pali i ścianek szczelnych m.in. w pomieszczeniach zamkniętych, halach oraz pod wiaduktami i mostami.
  • WYBURZANIE I ROZBIÓRKI – Demontujemy wszelkie obiekty inżynieryjne najnowocześniejszym specjalistycznym sprzętem wyburzeniowym z młotami i szczękami do cięcia i kruszenia żelbetu, piłami diamentowymi oraz metodą „mikrowybuchów”.
  • UZBROJENIE TERENU I ROBOTY FUNDAMENTOWE
  • ROBOTY ZIEMNE – Przy użyciu spychaczy, koparek gąsienicowych i kołowych, ładowarek oraz samochodów samowyładowczych.
  • KRUSZENIE GRUZU – Oferujemy kruszenie gruzu na kruszywo budowlane łamane nowoczesnymi mobilnymi kruszarkami szczękowymi.
  • SKUP, SKŁADOWANIE I RECYKLING GRUZU – Zajmujemy się składowaniem, skupem, przerobem i utylizacją gruzu i odpadów budowlanych.
  • USŁUGI PROJEKTOWE I WYKONAWCZE – Oferujemy profesjonalne usługi projektowe i wykonawcze w zakresie budownictwa lądowego, wodnego i hydrotechnicznego.

Prace Nasze Wykonujemy Pod Nadzorem Wysoko Wykwalifikowanej Kadry Technicznej.
Posiadamy Bogate Doświadczenie Budowlane oraz Wszelkie Niezbędne Uprawnienia Projektowe i Wykonawcze.
Naszymi Klientami są Największe Przedsiębiorstwa z Terenu Całego Kraju.