Atest Minerski do umowy z firmą GOBEX Sp. z o.o.
Atest Minerski do umowy z Poznańskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych
Atest Minerski do zlecenia od Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Poznaniu